home Hus, Have & Auto Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

De fleste får lavet et energimærke, når deres hus skal sælges, da det er lovpligtigt for alle bygninger over 60 m². Energimærket er dog ikke uvæsentlig for mindre bygninger som sommerhuse. Det skyldes netop, at energimærket viser bygningens energimæssige kvaliteter og dermed kan være med til at hæve salgsprisen. Men selvom du ikke skal sælge dit hus, kan det også være en god idé at få lavet et energimærke, hvis du ønsker at få synliggjort, hvad energiforbruget i huset er, og hvor det er muligt at spare – og dermed få en lavere varmeregning.

Hvad er energimærkning?

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Et energimærke gør det muligt for læseren at få et godt indblik i, hvor energi-økonomisk huset er, og hvad det vil koste at holde huset varmt og ventileret. I etageejendomme indgår også forbrug i fællesområder.

Da forbruget beregnes ud fra nogle standardbetingelser, kan der være forskel på det beregnede forbrug og det forbrug, du oplever med dine forbrugsvaner. Et godt energimærke indikerer, at huset er billigt at opvarme og dermed holder godt på varmen, og/eller at huset har en effektiv varmekilde eller solceller, der trækker energimærket op.

Energimærket bruges bl.a., når et hus sættes til salg for at give potentielle købere et billede af husets energimæssige stand. Det vil sige, hvor velisoleret og energiøkonomisk huset er, hvad det koster at varme op, og hvor meget el, der bruges til varme og ventilation.

Når du er på boligjagt, giver et energimærke dig mulighed for nemt at sammenligne forskellige boligers energimæssige stand. Hvert hus bliver nemlig rangeret efter en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive.

Boligers energimærkning minder på den måde meget om de energimærker, vi kender fra både elektronik, hårde hvidevarer og elpærer, som du kan se herunder.

Kan du tjene penge på at energimærke dit hus?

Stigende energipriser betyder, at der økonomisk er en kæmpe forskel på, om du opvarmer en stor villa med et gammelt oliefyr, eller om det er med fjernvarme. Boliger med et godt energimærke sælges i mange tilfælde derfor til højere priser end boliger med et dårligt energimærke.

Adskillige analyser viser, at du ved energirenovering opnår et bedre energimærke, som kan have en betydning for salgsprisen af dit hus. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres.

Energimærkningsrapporten indeholder også en oversigt med forslag til forbedringer, hvad der kan gøres for at spare på energien.

Forslagene kan f.eks. beskrive, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, hulmursisolering, udskifte det gamle olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller jordvarme, eller erstatte de gamle termoruder med energiruder.

Hvem skal sørge for energimærkning?

Det er sælger, der er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet et energimærke. Energimærket er obligatorisk, og sælger er forpligtet til at få det udarbejdet, inden boligen kan annonceres til salg. Hvis der bruges en ejendomsmægler i forbindelse med salget af boligen, vil denne som regel sikre, at der bliver udarbejdet en rapport.

Ved salg af ejerlejligheder er det ejerforeningen, der er ansvarlig for, at energimærkningen bliver foretaget. Men du kan som sagt også få lavet en energimærkning på dit hus, selvom du ikke skal flytte. Men gerne få synliggjort, hvad energiforbruget i huset er, og hvor det er muligt at spare – og dermed få en lavere varmeregning.

Energimærket skal udarbejdes af en uddannet energikonsulent tilknyttet et certificeret energimærkningsfirma. Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og derefter indtaste data i et beregnings program, hvilket fører til energimærkningsrapporten. Energimærkningen indberettes til Energistyrelsen.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Et energimærke har gyldighed i 10 år fra udstedelsesdagen, uanset hvad der står på ældre energimærkningsrapporter. Tidligere var energimærket gyldigt i 5, 7 eller 10 år fra den dag, det var registreret. Så selvom et hus med energimærkning fra 2009 vil have stående på rapporten at det er gyldigt i 5 eller 7 år, så blev dette 1. september 2017 ændret med tilbagevirkende kraft.

En energimærkning må almindeligvis genbruges, når boligen skal sælges igen. Dette skal blot ske inden for gyldighedsperioden på 10 år. Vær opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug. Det vil i den forbindelse være en god idé at få opdateret energimærket, så det svarer til den nuværende boligs forhold.

Hvad koster et energimærke?

Energistyrelsen har fra 1. januar 2021 sat en maks. pris på 6.125 kr. til 7.351 kr. alt efter størrelsen af huset. Denne pris indeksreguleres hvert år til 1. januar. Energistyrelsen vurderer, at prisen for en energirammeberegning kan variere betydeligt som følge af kompleksitet, antal møder, ændrede beslutninger osv.

Maksimumhonoraret skal nedsættes yderligere, hvis huset er opført efter 1980 (366 kr.), hvis der er et tidligere energimærke udført efter 1. sep. 2006 (1.216 kr.). Hvis du kan levere målfaste tegninger med præcise beskrivelser på rør og isolering i skjulte konstruktioner (244 kr). Vær opmærksom på, at du har ret til at indhente flere tilbud på energimærkning, inden du bestiller en energimærkning.

Få tilskud til energirenovering

Energistyrelsen lancerede i 2020 tilskudsordningen ’Bygningspuljen’, hvor det er muligt at søge om tilskud til energioptimeringer. For at søge om tilskud, er det et krav, at du har et gyldigt energimærke, medmindre du udelukkende konverterer til varmepumpe. Men da et gyldigt energimærke er et krav, kan du også søge om at få tilskud til selve energimærket.

Bygningspuljen giver tilskud til energiforbedringer, men pengene uddeles efter først til mølle-princippet, og der er rift om pengene. Se, hvordan du bliver helt klar til at søge, når den åbner for ansøgninger i efteråret 2022, så du kan blive en af de heldige. Bygningspuljen kører indtil videre til 2026.

 • Tilskuddet kun er til boliger med energimærke E, F og G (gælder dog ikke for varmepumper).
 • Tilskudssatsen bliver lavere end hidtil – til gengæld kan flere søge.
 • 80 procent af pengene i puljen i 2022 skal bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe. Derfor er der større chance for at få tilskud, hvis du søger til varmepumpe.
 • Du kan få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
 • Du kan få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
 • Det også er muligt at få tilskud til en stor varmepumpe – fx, hvis man bor i en boligforening uden for et fjernvarmeområde.

Hvem kan søge tilskud fra Bygningspuljen?

Både private, virksomheder, andels- og ejerforeninger kan ansøge om bygningstilskuddet. Der er dog nogle betingelser, som du skal opfylde, før du gør dig klar til at ansøge om midlerne. Du kan få tilskud, når:

 • Arbejdet ikke er påbegyndt.
 • Arbejdet bliver udført af en virksomhed.
 • Du søger om mindst 5.000 kr.
 • Boligen har et energimærke E, F eller G fra senest 2012.
 • Bygningen er registreret som helårsbolig.
 • Renoveringsprojektet ikke får anden offentlig støtte.
 • Du ikke får andre tilskud til bygningen.

Du kan altid snakke med din lokale energimærke konsulent eller bygningsrådgiver og forhøre dig om mulighederne. Læs mere om energimærkning af bygninger på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger.

2 thoughts on “Energimærkning af huse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *