home Hus, Have & Auto Bolig Ventilation

Bolig Ventilation

Vi vil alle gerne have, at luften i huset er ren og frisk. Det kan ske gennem aktiv eller passiv ventilation. Vi ved, at det kan trække, hvilket er den generende form for ventilation, og at den dyrt betalte varme forsvinder ud gennem vinduer, når vi lufter ud. Man kan faktisk spare penge på at lufte ud og at organisere ventilationen på den rette måde! Med et Ventilationsanlæg gavner den friske luft både dit velbefindende og din økonomi.

 

Ventilation – Gerne hver 2. time

Vi tilbringer alle størsteparten af vores tid inden døre, faktisk over 95%. Derfor er det ekstra vigtigt, at luftkvaliteten er god inde, og at ventilationen er optimal. Det anbefales, at vi lufter ud 10 min. hver anden time, døgnet rundt for at opretholde god luft i boligen. Luften indenfor bliver belastet af alle vores aktiviteter, mest selvfølgelig fra bad og køkken, men vi udleder hver især op til 1,5 l vand gennem udåndingsluft og sved – dette vand skal ud af huset ved hjælp af ventilation.

Ligesom fugten også skal væk, da den ellers kan danne basis for skimmelsvamp og husstøvmider. Et af signalerne for at luftfugtigheden er for høj i din bolig, kan du se på dine vinduer. Hvis du har termoruder, og der alligevel dannes kondens på vinduerne, så skal du lufte ud og dermed sørge for ventilation. Skal dette problem løses effektivt, skal der et ventilationsanlæg til.

Der bliver i dag installeret ventilationsanlæg i alle nye boliger, da boligerne i dag er så lufttætte, at luften hurtigt bliver dårlig, hvis ikke der var et anlæg til dette. Men man skal også huske på at ved energirenoveringer, da skal man være særdeles opmærksom på lufttilførslen til boligen, da energirenoveringer ofte medfører, at boligen tætnes markant.

Dette er særligt aktuelt, hvis din bolig har en naturlig eller mekanisk udsugning. Her sker lufttilførslen typisk via aftrækskanaler fra køkken og badeværelset, ventiler i vinduesrammerne eller ventiler i ydervæggene.

Skiftes vinduer eller udføres der efterisolering af vægge, da skal du sikre dig, at lufttilførslen fra friskluftventiler ikke ændres på en måde, så der ikke kan opretholdes en god ventilation.

 

Ventilationsanlæg giver livskvalitet og bedre økonomi

Et ventilationsanlæg er faktisk et ekstra plus for indeklimaet, da luften, der kommer ind i huset, sendes gennem effektive filtre, som fjerner pollen, støv og andre allergener. Fugten i huset reduceres til under 45 %, så skimmelsvamp og husstøvmider ikke kan trives.

Et ventilationsanlæg er en investering i forbedret livskvalitet, og der er samtidig god økonomi i ventilation. Den effektive udnyttelse af husets eksisterende varme bevirker, at et ventilationsanlæg betaler sig hjem over varmeregningen i løbet af få år, og samtidig sikrer en optimal ventilation. Her har blandt andet husets isolering og familiens varmeforbrug indflydelse på tilbagebetalingstiden.

comfort ventilation

Kilde:

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *