home Blandet Erhverv Erhvervscoaching

Erhvervscoaching

Virksomheden Elholm Coaching har nu eksisteret siden juni 2014 og har med årene udviklet sig stadigt mere i retning af business to business.

Erhvervscoach

Således er størstedelen af kunderne nu virksomheder, som efterspørger en erhvervscoach i Aalborg og Frederikshavn, der kan assistere med sparring omkring og strukturering af forretningsudvikling. Den løbende opfølgning, fastholdelse af fokus på centrale udviklingsområder og vedholdenhed frem mod målet kan gøre en stor forskel for virksomheden, der oplever en højere grad af resultatopnåelse.

Udfordringerne virksomhederne eller den enkelte leder står med kan også være mere afgrænsede end det brede emne omkring forretningsudvikling. Samarbejdet med erhvervscoach Anders Elholm Jeppesen kan således også have sit udspring i udfordringer omkring strukturering og planlægning af sin arbejdsdag og arbejdsopgaver, manglende strategisk retning, personaleudfordringer eller pres på arbejdspladsen.

Stresscoach

På baggrund af sidstnævnte kan det være relevant og værdifuldt at samarbejde med en stresscoach, som er et andet område af Elholm Coachings kompetencefelt. Som gruppe eller individ kan der i første omgang være behov for at reducere den stress, man oplever i hverdagen i virksomheden og som giver sig udslag i forskellige stresssymptomer, som både kan vise sig fysisk og mentalt (eksempelvis hovedpine, mavesmerter, søvnproblemer eller manglende overskud, manglende overblik, irritation og korte lunte). Når den umiddelbare stress er reduceret, vil der efterfølgende være behov for at finde nye og mere holdbare måder at håndtere stressende situationer på, således at stressen ikke vender tilbage hver gang situationerne opstår.

Forløbene hos Elholm Coaching kan have en varighed af få samtaler henover en måned og årsforløb skræddersyet til den enkelte leder eller virksomhed.

Kontakt Elholm Coaching

Mangler I en coach, erhvervscoach eller stresscoach i Aalborg eller Frederikshavn kan Elholm Coaching kontaktes på 51935003 eller mail info@elholm-coaching.dk .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *