home Blandet Erhverv, Design, livsstil & Mode Psykoterapi vil hjælpe dig!

Psykoterapi vil hjælpe dig!

Hvad er psykoterapi godt for?

Psykoterapi kan hjælpe dig, og der er mange måde at bruge psykoterapi på. Psykoterapi er som ordet indikerer, en form for psykologisk terapi – altså, terapi for din psyke, tanker og følelser.

Hvad er Psykoterapi?
Psykoterapi kan anses som en behandlingsform, der tager udgangspunkt i det enkelte individs livssituation. Behandlingsformen er derfor meget forskellig, og et behandlingsforløb kan derved også tage meget kort tid, som rigtig lang tid såsom flere år. Når du bliver behandlet metakognitivt og psykoterapeutisk, bliver du behandlet af en uddannet psykoterapeut. Dette forløb er bebygget på en samarbejdskontrakt der er underskrevet af dig og din psykoterapeut. Formålet med et behandlingsforløb i psykoterapi er, at du også selv formår at kunne tage hånd om problemstillinger der vedrører dig og dit liv. Dette vil som regel ske gennem selverkendelse, og måske endda også selvgenkendelse.
Psykoterapi stammer fra psykologien, hvor der arbejdes med følelses- og tankeliv. Dette tager faktisk udgangspunkt i Sigmund Freuds psykoanalyse, som de fleste allerede har stiftet bekendtskab med i skolen. Denne er dog udateret, og i dag ser man på menneskets følelses- og tankeliv på en meget mere nuanceret måde. Da dette er blevet meget nuanceret, kan en psykoterapeut i dag arbejde på bestemte måder, alt efter hvilken behandling en klient synes at skulle have. Her er én af mange mulige former for psykoterapi analyser af tankeliv, familieterapi, angst, sociale problemer og OCD.

Hvem har nytte af psykoterapi?

Psykoterapi kan være godt for rigtig mange, både med mindre tankekomplikationer til sorg, angst eller familieproblemer. Nogle har derfor brug for gruppeterapi, hvor andre har brug for private og fortrolige samtaler med en psykoterapeut. Psykoterapi kan derfor hjælpe rigtig mange på vej, dette kan for eksempel være et led i den personlige udvikling som det kan være krisesituationer, skilsmisser og parforholdsproblemer, eller søvnløshed, forbi eller spiseproblemer. Den eneste forudsætning for at psykoterapi lykkedes er, at alle parter er parate til at komme videre og selvfølgelig at der er tale om en dygtig psykoterapeut.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *